Användarvillkor

Röde Orm

Samtycke för identifierbara personer

  • Deltagare som skickar in foton med identifierbara individer måste säkerställa att de har erhållit uttryckligt samtycke från alla avbildade individer innan bilden laddas upp. Detta samtycke måste täcka användningen av deras bild i tävlingen och eventuell efterföljande visning eller användning på sociala medier eller andra marknadsföringsplattformar enligt dessa villkor.
  • Det är deltagarens ansvar att tillhandahålla bevis på sådant samtycke om det ifrågasätts av Röde Orm eller vid en tvist.

Licens och användning av inskickade foton

  • Genom att ladda upp ett foto ger deltagarna Röde Orm en icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera och visa fotona i samband med tävlingen, inklusive möjligheten att visa dem på våra sociala mediesidor, webbplatser och andra marknadsföringsmaterial utan ytterligare ersättning.
  • Foton måste vara deltagarens eget originalarbete och får inte inkräkta på någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrättsliga och integritetsrättigheter.

Regler för innehåll

  • Foton får inte innehålla obscent, förtalande, olagligt eller stötande material. Deltagare får inte ladda upp innehåll som kan skada ryktet hos någon avbildad person.

Allmänna bestämmelser

  • Tjänsten tillhandahålls "som den är". Röde Orm friskriver sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till noggrannhet, säljbarhet och lämplighet för ett särskilt syfte.
  • Röde Orm ska inte vara ansvarigt för några krav, skador eller andra ansvar i samband med användningen av tjänsten eller inskickandet av foton, utom såsom förbjudet enligt lag.

Se även vårat integritetsmeddelande